fbpx

Contractar un Guia

Els Guies, en general, són treballador autònoms que busquen la seva clientela a títol individual, o a través d’una companyia de guies o agència comercial.

Les activitats es practiquen col·lectivament o a nivell individual, tant d’una sola jornada com de diversos dies o llargues rutes o travesses.

Contractar un Guia és útil tant per a iniciar-se en alguna modalitat de muntanya com per afrontar una via d’envergadura o un cim de prestigi, per millorar la tècnica personal o per delegar la logística d’un repte.

Les tarifes varien en funció de la dificultat de l’activitat, del nombre de persones i del nombre de dies. Per norma general, les despeses d’allotjament i transport corren a càrrec del client.

Quan contractis una activitat amb  un Guia professional, cal que compleixin els següents requisits:

  • El Guia cal que estigui en possessió de la titulació corresponent. Ho pot acreditar mitjançant el seu carnet professional.
  • L’activitat ha d’estar dins de les competències de la seva titulació. Ho pots comprovar aquí.
  • Signatura d’un contracte on constin els detalls de l’activitat contractada.
  • El Guia autònom o l’empresa han d’estar en possessió d’una Assegurança de Responsabilitat Civil.
  • Com ha client, has d’estar assegurat mitjançant una Assegurança d’Accidents.
  • El Guia i l’empresa han d’estar donats d’alta al Registre de Turisme Actiu de la seva comunitat.

Exigir aquests requisits és una garantia per a tu com a client, i ajuda a la nostra professió a evitar l’intrusisme.